18-abril-2016

Els Best Educational Software Awards (BESSIE) de Califòrnia ens atorguen un premi en la categoria d’Educació secundària.

Science Bits guanya un premi BESSIE en la categoria d’Educació secundària. Els premis van dirigits a programes innovadors i d’alt contingut (incloent-hi aplicacions per a iPad i Android) i llocs web que proporcionin a pares i docents la tecnologia necessària per fomentar l’excel·lència educativa. Alguns dels criteris de selecció són el contingut acadèmic, el valor tècnic, l’enfocament de les matèries i el sistema de gestió. Els guardonats són seleccionats entre els títols presentats per editors d’àmbit mundial.

ComputED… un dels recursos educatius
computacionals líders a Califòrnia

Els BESSIE Awards estan patrocinats per The ComputED Gazetteun valuós recurs educatiu que ha prestat els seus serveis a la comunitat en línia durant més de 25 anys i està considerat com un dels principals recursos educatius computacionals a Califòrnia. Els seus directors són educadors que han impartit coneixement informàtic de la més alta qualitat a infants i adults en l’àrea del nord de San Diego.

Per a més informació visiteu la pàgina: computedgazette.com

Ressenya BESSIE sobre Science Bits

Aquí teniu una extensa ressenya sobre el producte Science Bits feta per un dels escriptors dels BESSIE (també es pot veure en línia a http://computedgazette.com/arch/spring2016/page2.html)

“Science Bits és un destacat lloc web de ciències per a l’educació secundària que allotja una col·lecció de contingut científic impressionant en les àrees de Biologia, Ciències de la Terra, Química i Física, que s’ajusta als Next Generation Science Standards. El programa fa èmfasi en l’enfocament d’«aprendre fent» i es pot consultar tant en anglès com en castellà.

El que distingeix Science Bits són els recursos multimèdia avançats (models 3D, vídeos, animacions i simulacions) que utilitza, dissenyats per involucrar els alumnes a través de la interactivitat i els experiments virtuals, i la seva interfície senzilla i fàcil d’utilitzar tant des del punt de vista de l’alumne com del docent.

Les lliçons extenses i estructurades s’adhereixen al model d’aprenentatge constructivista de les 5E: Engeguem (un vídeo presenta uns conceptes inicials amb unes preguntes per determinar els coneixements dels alumnes); Explorem (una activitat guiada basada en l’experimentació desafia els coneixements inicials dels alumnes i pot incloure experiments, exploracions interactives i activitats associades a un vídeo del tipus «prediu-observa-explica»); Expliquem (els continguts conceptuals de la unitat s’exposen formalment en una pissarra digital o ordinador); Elaborem (una activitat basada en problemes requereix l’aplicació de conceptes, capacitats i procediments apresos a la unitat); Avaluem (un vídeo de repàs i una prova avaluativa autocorregible per mesurar els coneixements adquirits).

Science Bits destaca de moltes maneres i en citem un exemple excel·lent: en una unitat de Biologia, Formats per cèl·lules, l’alumne s’involucra en un experiment virtual pràctic per examinar protozous. El microscopi virtual és sorprenentment real i en pots canviar l’augment de 40x-400x, el pots apujar o abaixar amb un cargol d’enfocament, en pots controlar la il·luminació i les mostres es poden canviar per a una observació específica. La taula de contingut és extensa, per exemple, la part de Biologia inclou les unitats Formats per cèl·lules, Els processos vitals, La nutrició, La relació, La reproducció, El material genètic, La reproducció de les plantes amb flor, La diversitat de la vida, La cèl·lula viva, La nutrició humana i La relació.

Hi ha tantes coses que
poden agradar de Science Bits
que podria seguir i seguir.

A la pàgina d’inici del docent es pot accedir a La meva biblioteca i Els meus alumnes. La guia del professor conté les respostes dels exercicis. I hi ha arxius PDF imprimibles i recursos abundants que promouen l’ús d’ordinadors i tauletes per part dels alumnes. També és molt útil una intranet que facilita la creació de grups d’alumnes, l’assignació de paquets de contingut a aquests grups, la planificació d’exàmens, la monitorització del progrés dels alumnes i l’avaluació de les respostes a les preguntes obertes.

Hi ha tantes coses que poden agradar de Science Bits que podria seguir i seguir. Però hem d’acabar mencionant la satisfacció que em va comportar afegir contingut sense dificultats a l’hora de crear tasques per als alumnes; hi ha disponibles menús fàcilment desplegables per triar el nivell de les lliçons i personalitzar-les; el botó Mostra enumera totes les lliçons a la Biblioteca de contingut que coincideixen amb els criteris seleccionats; la llista desplegable de Detalls permet seleccionar entre Vídeo activitat, Vídeo laboratori, Experiment virtual, Experiment real i Explicació/Exercicis; i tot això succeeix simplement fent clic al botó Afegeix”.